ការចែកជូនពិលសូឡាជាលើកទីពីរ​សម្រាប់សិស្សានុសិស្សនៅភូមិព្រែកទាល់ - our second time of distribution charity solar lights to students in Prek Toal village

March 16, 2019

ខ្ញុំបាទ អាន ហុកសាន ជាប្រធានគម្រោង មានសេចក្តីរីករាយពន់ពេក ដោយបានទទួលសេចក្តីថ្លែងអំណរគុណពី លោកគ្រូជា បូរ៉ា នាយកសាលាអនុវិទ្យាល័យ ក្នុងឃ...

Read more »

សហការរវាង​​ ព្រែកទាល់ធួរ និង ត្រាវែល & អង្គការ សូឡាប៊ូឌី (Prek Toal & SolarBuddy Collaboration)

November 06, 2018

ជាដំបូងខ្ញុំបាទ អាន ហុកសាន សូមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ លោក Simon នាយកប្រតិបត្តិនិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន SolarB...

Read more »