សហការរវាង​​ ព្រែកទាល់ធួរ និង ត្រាវែល & អង្គការ សូឡាប៊ូឌី (Prek Toal & SolarBuddy Collaboration)

November 06, 2018

ជាដំបូងខ្ញុំបាទ អាន ហុកសាន សូមឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះដើម្បីថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ លោក Simon នាយកប្រតិបត្តិនិងជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន SolarB...

Read more »